Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Aen troo chiikaha daan la glaas.
Payta li jigger oota.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Gii atamow enn ray.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Ooshaam noo timiiw oota.
Mischaytiwuk li dorrii.
Dowapaynew la ray.
Check Answers << Previous Next >>