Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Months 3

Miina ka waapamitin ahpii daan li mwaan'd novaambr.
Li boss kii nihtawakiw daan li mwaan d'aaoo.
Neu doo maachiin li deu di septaambr.
Daan li mwaan d'avrii maachi tihkitew pi kimoowun.
Maachi kiishinow daan li mwaa di novaambr.
Latonn maachipayin daan li mwaan di septaambr.
Lii goornouy kiiyaapit nipaawuk daan li mwaan di zhaanvyii.
A La Loche ka maachi atooshkew daan li mwaa'd maar.
Lii kanaar maachi waawiiwuk daan li mwaan di mii.
Li salay waashaynikew daan li mwaan di jooyet.
Check Answers << Previous Next >>