zander pwasoon

  
zany kiishkwayow

  aen foo
  
zeal noohtay

  
zealous ayiwaak itayhtum

  shoohkayimo
  
zebra aen aanimaal baarii si koom aen zhwaal

  
zebu lii zaanimoo India ooschi

  
zenith maawaachi li pleu hoo

  
zephyr aen pchi van

  
zero namakaykway

  aaryayn
  
zero hour taanishpii chi maachipayik
  
zest chiikayhtum

  
zig zag waawaashkamoon

  
zinc enn rosh

  
zip vif

  waachaypiiw

quick

  
zipped kipoopitew

  kipoopitum
  
zipper kipoopichikun aan fayr

  aen zipper
  
zippered kipoopichikaatew

  
zippy miyoowatshiw

  aen miyoowatishihk
  
zone aen pahkwaynamihk

  aen morsoo
  
zoo ita lii zaanimoo faroosh kaa kanawaymishchik

  
zoology aen kishkaytamihk poor lii zaanimoo faroosh

  
zucchini enn sort di sitrouy

  
zwieback si koom la gaalet sookrii avik lii zaaf