Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Mischaytiwuk li dorrii.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Ooshaam noo timiiw oota.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Dowapaynew la ray.
Payta li jigger oota.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Gii atamow enn ray.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Check Answers << Previous Next >>